ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ นอติลุส แจกอั่งเปา 100 บาท เมื่อช้อปนอติลุสครบ 600 บาทขึ้นไป