นอติลุส (Nautilus)

นอติลุส เอ็กซ์เท็น (Nautilus XTEN)

ไททัน (Titan)

มงกุฏทะเล (Mongkut Talay)

รีกาลอส (Regalos)

เรมี่ (Remy)