วิธีการจัดส่ง

ส่งสินค้าโดย


วันที่จัดส่งสินค้า


ทุกวันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ)

หมายเหตุ: สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป เมื่อได้รับการชำระเงินภายในเวลา 14:00 น.ของทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)

 

ค่าขนส่ง


Delivery

 

ตรวจสอบความคืบหน้า


สามารถนำเลขพัสดุ (แจ้งทางอีเมล์) ไปตรวจสอบได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking/
หรือผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ