วิธีการจัดส่ง

ส่งสินค้าโดย


วันที่จัดส่งสินค้า


ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์ – วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ)

หมายเหตุ: สินค้าจะถูกจัดส่งในวันถัดไป เมื่อได้รับการชำระเงินภายในเวลา 12:00 น.ของทุกวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)

 

ค่าขนส่ง


Delivery

 

ตรวจสอบความคืบหน้า


สามารถนำเลขพัสดุที่ได้รับแจ้งในอีเมล์ (Tracking No.)

ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่
https://www.cjlogistics.com/en/network/th-th


ตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่
https://www.flashexpress.co.th/tracking/

หรือผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆ ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ