นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยกลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ( “เรา”) ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่าน เว็บบราวเซอร์รวมถึงทางช่องทางอื่น ๆ เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ หรือในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน (ต่อไปในนโยบายฉบับนี้ เรียกว่า “เว็บไซต์”)

เรามุ่งหมายว่าคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ ตลอดจนถึงช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือ text files ขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน (“อุปกรณ์”) ภายในคุกกี้ประกอบไปด้วยข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราซึ่งได้จัดเก็บและบันทึกเมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา แม้ว่าคุกกี้อาจรบกวนพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของท่านแต่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านแต่อย่างใด

คุกกี้จะใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง ?

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าสู่ระบบ การสั่งซื้อสินค้าขณะเข้าใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถกำหนดให้อุปกรณ์ของท่านทำการบล็อกคุกกี้ประเภทนี้ แต่อาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงานหรือไม่

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกกำหนดโดยเราหรือบริษัทที่เราว่าจ้างเพื่อบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น หากท่านไม่ให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ท่านจะไม่เห็นโฆษณาที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์เรา

คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ (Statistic Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา ผ่านการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลภายนอกที่เราได้ใช้บริการ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งมักจะเป็นคุกกี้ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

กรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามโดยเฉพาะซึ่งแยกต่างหากและไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของเราแต่อย่างใด เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การโอนข้อมูลในคุกกี้

หากเราโอนข้อมูลที่จัดเก็บในคุกกี้ของท่านให้กับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราที่อยู่ต่างประเทศ เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่การบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง) อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น

การปรับปรุงนโยบาย

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ท่านเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่าน (กรณีจำเป็น) เป็นคราว ๆ ไป

ประกาศเมื่อ เมษายน 2565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้ อ่านรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้ที่นี่

บันทึกการตั้งค่า